Pyramids CR - constructions of extinct civilizations in our areaBooks

The PYRAMIDS, the GIANTS, and Lost Developed Civilizations in the Czech Republic

Expanded 3rd edition

Rosa de Sar (Hana Sar Blochova) and Jaroslav Růžička
SAR Publishing, Prague September 2015

Kniha nabízí zcela jiný pohled na vývoj člověka a naší civilizace na Zemi, a tak naleptává vědecká východiska mnoha oborů. Autoři prokazují existenci desítek pyramidálních i dalších monumentálních staveb na území ČR i jejich stavitelů – inteligentních obrů, kteří žili na naší planetě společně s veleještěry i ostatními živočišnými druhy již od prvohor a v několika etapách vymřeli. Vystřídala se zde celá řada vyspělých civilizací, jež zanikaly při katastrofách, avšak ruiny jejich staveb se na Zemi dosud nacházejí.
Bližší informace: www.sar-blochova.cz.


Footer

vstup do administrace RH-web ikona