Pyramidy ČR - stavby zaniklých vyspělých civilizací na našem územíTYPOLOGIE MLADŠÍCH PYRAMID

Město pyramid - pravidelná síť pyramid o základně 80 x 80 m, 10 m od sebe vzdálených.

Pyramida 1 - v horní části prostor pro bydlení.

Pyramida 2 - stavba s kompaktním kamenným pláštěm až k vrcholu.

Řez pyramidou 1

Řez pyramidou 2


Patička

vstup do administrace Vytvořil Radek Hiess